STS-seminarium: Den vetenskapliga resultatförmedlingens ekonomiska förutsättningar: Två svenska tidskrifter 1968-2017

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: David Dellstig, Ekonomisk-historiska inst, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

David Dellstig ventilerar ett kapitel ur sin avhandling.

Underlag rekvireras från författaren David.Dellstig@ekhist.uu.se