Högre seminariet: "Migration i 1600-talets Sverige "

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Martin Andersson, Södertörns högskola
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Martin Andersson diskuterar sin avhandling om "Migration i 1600-talets Sverige"