Högre seminariet: "Meet the Editor"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Jan Ottosson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Jan Ottosson berättar om konsten att få in vetenskapliga artiklar i tidskrifter.