Högre seminariet: "Varuhandeln i Sverige 1750-2010"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Fredrik Sandgren
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

"Varuhandeln i Sverige 1750-2010". Fredrik Sandgren presenterar valda delar av ett halvfärdigt bokmanus samt en idé om hur man kan strukturera en bransch-/sektorshistorik