Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Carolien Hulshof, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet: "Unyago: Music, ritual and gendered power relations among the Waswahili in Zanzibar"
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Presentation av avhandlingsprojekt