Staten, de enskilda arkiven och kulturpolitiken

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 0184713420
  • Seminarium

Samuel Edquist presenterar en arbetstext som huvudsakligen utgår från ett utkast till kapitel som klippts bort ur den kommande monografin Att spara eller inte spara: De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010. Det är i dagsläget oklart om den ska göras om till en artikel, och i så fall vilken form. Alla synpunkter välkomnas.