Kritiska genus- och sexualitetsperspektiv på kulturarv i tider av ökad migration och nationalism

  • Datum: –20.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap
  • Föreläsare: Pia Laskar, idéhistoriker, leder projektet Unstraight Research vid Sveriges historiska museer, och Azmara Nigusse, koordinator vid Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning, pedagog vid Hallwylska museet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Queerseminarierna är en mötesplats öppen för alla som är intresserade eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. ÖPPET FÖR ALLA! Ingen föranmälan krävs.

Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning (www.genusarv.se) och projektet Unstraight Research i museer kommer att utifrån sina verksamhetsområden presentera och diskutera vikten av genus- och sexualitetsperspektiv på kulturarvet. Efter presentationer av våra verksamheter och utgångspunkter inbjuds till diskussion om hur queer- och genusforskare och kulturarvsprofessionella kan samarbeta och därmed stärka varandras projekt.