Bedömning av språklig produktion och interaktion: syften, metoder, effekter

  • Datum: –15.30
  • Plats: Engelska parken rum 7-0042
  • Föreläsare: Professor emeritus Gudrun Erickson
  • Arrangör: Nätverket Språk och lärande, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Linnéa Öberg
  • Föreläsning

Gästföreläsning med professor emeritus Gudrun Erickson.

Föreläsningen anordnas av nätverket Språk och lärande. Gästföreläsare är professor em. Gudrun Erickson, som kommer att ge exempel från olika typer av studier av 'främmande' språk och kontexter, både nationella och internationella.

Anmäl deltagande till Linnéa Öberg (linnea.oberg@lingfil.uu.se) senast den 20/3.