Rättsliga perspektiv på förverkligandet av rätten till bostad i Sverige

Boende och samhälle-seminarium
Författare: Tim Holappa