Exjobbspresentation - Olle Levin

  • Datum: –14.00
  • Plats: SLU MVM-huset, bottenvåningen Sal Biosfären (B2069)
  • Kontaktperson: Olle Levin
  • Seminarium

Kombinerad avkokshantering och CBG-produktion på LBG-tankstationer

Det byggs tankstationer för förvätskad biogas och nya förvätskningsanläggningar i Sverige, och fler företag vill köpa tunga lastbilar som körs på flytande gas. Dessa tankstationer har särskilda problem som inte drabbar stationer för konventionella bränslen. Flytande metan är kall, c:a -160 °C, och därför värms den konstant av sin omgivning. Då avkokar vätskan i lagertanken, och om inte gasen kan tas om hand blir trycket i behållaren farligt högt. Om man kunde sälja avkoket på tankstationer till bilar som kör på komprimerad gas kunde man kanske slå två flugor i en smäll – både sänka trycket i lagertanken och få betalt för gasen. Mitt examensarbete handlar om hur det fungerar och vilka hinder som finns.

Handledare: Björn Isaksson
Ämnesgranskare: Åke Nordberg, SLU
Examinator: Daniel Nilsson, SLU
Opponent: David Svedinger