Läsning och diskussion kring Doreen Masseys "Power geometry, and a progressive sense of place"

Presenteras av Susanne Urban, Åse Richard och Özge Altin