Grammatikkollokvium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken, 16–2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Lasse Mårtensson
  • Kontaktperson: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Lasse Mårtensson: Morfologin i fyra textvittnen med Tungulus vision.