Grammatikkollokvium

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken, 16–2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Henrik Rosenkvist, Göteborg
  • Kontaktperson: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Henrik Rosenkvist: Perfektiva OV-strukturer i östsvenska.