Neuro seminar, gäst Eva Hedlund, KI

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Eva Hedlund, docent vid Institutionen för Neurvetenskap, KI
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title: "Elucidation of mechanisms of neuronal vulnerability and resilience in motor neuron diseases"

Host: Malin Lagerström, Sensory Circuits

Bring your own lunch!