STS-seminarium: "Förtrollning och avförtrollning"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Seminariet behandlar delar av manus till antologin "Förtrollning och avförtrollning". Författare är: Ylva Hasselberg, Peter Josephson, samt Thomas Karlsohn.

Kontakta Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se för att ta del av manus.