Kursvärderingsseminarium: Kursvärderingar- en del i kvalitetsarbetet

  • Datum: –16.30
  • Plats: Blåsenhus Laborativa lärosalen
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Kontaktperson: Maria Björnermark
  • Telefon: 018/471 18 41
  • Seminarium

Hur får vi kursvärderingar att bidra till kursutveckling? Hur återkopplar vi resultaten till studenterna? Hur höjer vi svarsfrekvensen? Hur kan en kursrapport se ut och vilken nytta kan man ha av den?
Avdelningen för kvalitetsutveckling erbjuder ett seminarium om kursvärderingar.

Under seminariet kommer vi dessutom att diskutera och behandla:

-Riktlinjer och rekommendationer

-Formativa kursvärderingar

-Frågeområden

-Granskning av fritextsvar ur integritetssynpunkt

-Kursrapport

-Hur samarbetet med studenter kan stärkas

-Deltagarnas egna frågor och funderingar kring kursvärderingar

Målgruppen för seminariet är studierektorer, lärare, kursadministratörer, annan personal och studentrepresentanter.

Anmäl dig via Medarbetarportalen, rubriken Undervisa - Konferenser, kurser och seminarier

Sista anmälningsdag är den 2:a maj. Deltagarantalet är begränsat.