‘Real Fictions: Investigative Journalism and the Popular Novel, 1860-1890’

  • Datum: –16.45
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Stephen Donovan
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Stuart Robertson
  • Seminarium