Bokpresentation: "The New Enclosure: The Appropriation of Public Land in Neoliberal Britain"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning Seminarierummet
  • Kontaktperson: Fredrik Hansson
  • Seminarium

Författare: Brett Christophers