Rektorsseminarium om Styr- och resursutredningen

  • Datum: –15.15
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Kontaktperson: Pernilla Björk
  • Seminarium

Inför universitetets remisshantering av styr- och resursutredningen, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, arrangeras ett internt seminarium för prefekter, dekaner, fakultetsnämnder, områdesnämnder, studenter, lärare, forskare och andra intresserade.

Medverkande: Rektor Åkesson, prorektor Anders Malmberg, professor Linda Wedlin, företagsekonomiska institutionen, professor Mikael Jonsson institutionen för teknikvetenskaper, studerande Anna Liliebäck, ordförande i juridiska föreningen.

Seminariet hålls på svenska.

Varmt välkomna!

Strut-utredningen

Rektors kommentar till utredningen på rektorsbloggen.

 

Mer information om seminariet kommer att finnas på Medarbetarportalen.

Har du frågor: kontakta Pernilla.Bjork@uadm.uu.se eller Daniel.Gillberg@uadm.uu.se

Rektorsseminarium om Styr- och resursutredningen