4-month seminar: Anton Vikaeus

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å73101, Hjorter's room
  • Föreläsare: Anton Vikaeus, Erik Zackrisson
  • Arrangör: Avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Eric Stempels
  • Seminarium