Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Martin Mickelsson
  • Kontaktperson: Leif Östman
  • Seminarium

Martin Mickelssons 90%-seminarium.

Preliminär avhandlingstitel är ” Investigations of Contingency and Continuity in Scaling ESD-activities”, läsare: Monica Carlsson, Danish School of Education, Aarhus University och handledare: David O. Kronlid, Anna Danielsson och Heila Lotz Sisitka (Rhodes University).