Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Johannes Rytzler
  • Kontaktperson: Leif Östman
  • Seminarium

Johannes Rytzler (Mälardalens Högskola) presenterar sin pågående forskning: "Uppmärksamhet som en fråga för didaktik"

Med avstamp i sin avhandling och fortsatta forskning kring relationen mellan undervisning och uppmärksamhet föreläser Johannes Rytzler om uppmärksamhetens praktisk-pedagogiska och etiska dimensioner.