Exjobbspresentation - Gustav Wendin

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 4005
  • Föreläsare: Gustav Wendin
  • Kontaktperson: Gustav Wendin
  • Seminarium

Experimentell parameterstudie av bubbelridåer i syfte att avleda fisk

Den lokala miljöpåverkan från vattenkraften är relativt stor. Dammbyggnaderna i de svenska vattendragen utgör ett problem för vandrande fiskar i form av ett hinder i uppströmsriktning, och en potentiellt dödlig passage genom turbinerna i nedströmsriktning. För att hindra fiskarna från att passera kraftverken genom turbinerna krävs säkra flyktvägar. Dessutom krävs en barriär som leder fisken bort från huvudflödet, vilket oftast går mot intagen till turbinerna.

I mitt examensarbete har jag på experimentell väg undersökt förutsättningarna att använda en vägg av luftbubblor, så kallade bubbelridåer, som en barriär för att avleda fisk från vattenkraftverkens turbinintag.

Vill ni höra mer om miljöanpassning av vattenkraftverk, och göra en djupdykning in i design och utvärdering av bubbelridåer är ni varmt välkomna till min presentation!
 

Handledare: Karolina Carlström, Vattenfall AB
Ämnesgranskare: Per Norrlund, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Hampus Hultgren