Seminarium: Intestinal barrier function and mucosal signalling in gastrointestinal disorders

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Room C2:305
  • Föreläsare: Åsa Keita från Inst. f klinisk och experimentell medicin vid Linköpings Universitet
  • Arrangör: Institutionen f Farmaci
  • Kontaktperson: Patrik Lundquist
  • Seminarium

Åsa Keita studerar tarmbarriärfunktionen och förändringar i tarmens fysiologi och funktion vid gastrointestinala sjukdomar som IBD och IBS. Hon är expert på Ussing-kammartekniken som hon använder vid studier av tarmbarriärfunktionen