Vill du undervisa utomlands en termin med allt betalt?

  • Datum: –11.00
  • Plats: Blåsenhus 21:241, Orkanen
  • Föreläsare: Karin Forslund - STINT, Inger Sundström Poromaa, tidigare Teaching Sabbatical stipendiaten från Uppsala universitet, Therese Hartman - handläggare för programmet vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Kontaktperson: Charlotte Sundström
  • Seminarium

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner, genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen. STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan.

Ytterligare information