Folke Tersman: "Uppsalaskolan"

Filosofiska kårföreningen

Folke Tersman, lärostolsprofessor i praktisk filosofi, Uppsala universitet: "Uppsalaskolan"

Läs mer på evenemangets Facebooksida