Exjobbspresentation - Catherine Östergren & Sara Wänéus

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2004
  • Föreläsare: Catherine Östergren & Sara Wänéus
  • Kontaktperson: Catherine Östergren & Sara Wänéus
  • Seminarium

Elnätets beredskap inför en mycket storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur

De laddbara fordonen fortsätter att öka i Sverige. En förutsättning för att utvecklingen ska fortskrida är att infrastruktur för laddning finns på plats. Denna etablering berör många aktörer inte minst olika elnätsbolag som skall tillgodose den ökade efterfrågan på effekt. Laddinfrastruktur påverkar elnätet vilket flertalet studier har påvisat och en nyckelkomponent i överföringen av effekt är transformatorn.


I detta arbete har vi utfört en enkätstudie där olika aktörer inom laddinfrastruktur fått svara på hur de förbereder sig på en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur. Även en modell har skapats för att simulera hur en ökande andel elbilar påverkar toppeffektens utveckling och transformatorbelastning i ett typiskt svenskt samhälle.


Har ni ett intresse för laddinfrastruktur och dess påverkan är ni varmt välkomna att lyssna till vår presentation!


Handledare: Daniel Kulin, Power Circle AB

Ämnesgranskare: Cecilia Boström. Uppsala universitet

Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet

Opponenter: Maria Weckman & Lovisa Svensson