Exjobbspresentation - Christoffer Aalhuizen

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2005
  • Föreläsare: Christoffer Aalhuizen
  • Kontaktperson: Christoffer Aalhuizen
  • Seminarium

Potentiella effekter på spänning och överföringskapacitet i ett låg-spänningsnät på Gotland vid V2G integration

Inom de kommande decennierna kommer det svenska elnätet behöva genomgå en omställning för att hantera ett mer varierande elbehov. Det pågår en kraftig utbyggnation av intermittenta energikällor, som vindkraft och solenergi, och urbaniseringen leder till ökade lokala elbehov. En plats i Sverige som har dessa bekymmer är Gotland och dess elnät. Gotland förses i huvudsak med el från endast två kablar, som är anslutna till fastlandet, vilket gör ön känslig för strömavbrott. För att förbättra elnätets tillförlitlighet kan en till kabel anslutas, eller en stor  batteribank installeras på ön. Dessa typer av investeringar är dock kostsamma och idag svåra att får ekonomiskt hållbara.

Samtidigt som elnätet behöver förbättras måste fordonssektorn övergå från fossila bränslen till biodrivmedel och elektricitet, detta för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. I och med introduktionen av fler elbilar i den svenska fordonsflottan skulle konceptet ”vehicle to grid” (V2G) kunna implementeras. V2G innebär kortfattat att uppladdade elbilar kan överföra tillbaka el till elnätet för att lösa lokala störningar i ett elnät. Samtidigt får detta inte påverka körvanorna hos bilägarna.


I mitt projektarbete har jag i samarbete med Vattenfall AB undersökt de potentiella effekterna av att implementera V2G i ett bostadsområde på Gotland. Varmt välkommen till min presentation för att höra mer om V2G, elbilar och systeminteraktion mellan elnät och fordonssektorn.


Handledare: Colin Stewart och Ying He, Vattenfall AB
Ämnesgranskare: Johan Abrahamsson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Gustav Wendin