Grammatikkollokvium

  • Datum: –17.00
  • Plats: 16-2041, Engelska parken
  • Föreläsare: Johan Brandtler, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Johan Brandtler: Vi bara testade en hypotes … . Ännu mer om preverbal placering av adverbial i svenska.