Hybridity, Soft Power Statecraft and the Contemporary Politics of Uncertainty

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum B139
  • Föreläsare: Pawel Surowiec, universitetslektor i PR och strategisk kommunikation vid University of Sheffield, England.
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Seminarium

Seminariet är det första i Uppsala universitetets nätverk "National Interfaces in Transformation", som studerar "nation brands, public diplomacy, cultural exchange and soft power are connected to mediated globalization".