Berättelseforskning - den 12:e konferensen

Konferensen riktar sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden. Tanken är att konferensen ska ha formen av arbetsseminarium där deltagares bidrag både presenteras och diskuteras.