Boostingdag om att utbilda om mäns våld mot kvinnor och FREDA bedömningsmetoder

  • Datum: –15.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Temadag

Boostingdagen vänder sig till yrkesverksamma i hela landet som deltagit i länsstyrelsernas utbildning Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor, Kollega utbildning i FREDA bedömningsmetoder eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom ovan nämnda områden.

Programinnehåll

• Inledning 
• Presentation av filmer och annat nytt stödmaterial
• Lärande exempel från kommun
• Att utbilda om våld samt att fråga om våld
- Förutsättningar och erfarenheter
• Grupparbete och erfarenhetsutbyte

Läs mer och anmäl dig