Datahanteringsplaner – vad, hur, varför?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus Gunnar Johansson-salen
  • Föreläsare: Ulf Jakobsson, Svensk nationell datatjänst (SND).
  • Arrangör: Projektet FAIRdriktning – hantering av forskningsdata vid Uppsala universitet
  • Sista anmälningsdag: 2019-05-17 kl. 12:00.
  • Kontaktperson: Christer Lagvik
  • Antal platser: 110 (Varav 66 är bokade)
  • Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
  • Seminarium

Välkomna till seminarium om hur du skriver och använder en datahanteringsplan i din forskning.

Syftet med en datahanteringsplan (DHP) är att beskriva hur forskningsmaterialet ska samlas, hanteras, organiseras, lagras och tillgängliggöras under forskningsprocessen och hur det ska bevaras efter avslutat projekt till stöd för en effektiv hantering av forskningsdata. Datahanteringsplaner är också ett underlag för universitetet när det gäller planering av stödjande tjänster för datahantering, exempelvis lagringsytor. Allt fler forskningsfinansiärer har rekommendationer och vissa, till exempel Vetenskapsrådet, Formas och Horizon2020, har krav på datahanteringsplaner för projekt som beviljats finansiering. 

Evenemanget pågår mellan 13.30 och 16.00, inklusive kaffepaus. Seminariet hålls på engelska. 

OBS: Ny lokal, Gunnar Johansson-salen. 

Ett seminarium med samma tema är planerat till september 2019.