Ventilering av kandidatuppsatsen om Archna Painulis novellsamling "Highway E 49" (Hindi)

  • Datum: –15.45
  • Plats: Engelska parken 9-3068
  • Föreläsare: Ramu Mudigonda
  • Arrangör: Indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Seminarium