Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Karim Hamza
  • Kontaktperson: Leif Östman
  • Seminarium

Karim Hamza, Stockholm University

The notion of shared disciplinary interest in teacher-researcher collaboration

I seminariet kommer jag att introducera idén att didaktiker, oavsett om de är engagerade i undervisnings- eller forskningspraktik, delar ett gemensamt disciplinärt intresse, vilket kan sägas reifieras i de två didaktiska handlingarna ”didaktisk analys” och ”didaktisk design”. Jag kommer att jämföra med ett annat professionsämne, medicin, med avseende just på ett sådant gemensamt intresse, samt ge exempel från ett pågående forskningsprojekt (RiskEdu) avseende hur didaktisk analys och didaktisk design utgör fokus för samarbetet mellan forskare och verksamma lärare.