Olof Hjorth – Halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Tomas Furmark
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Halvtidseminarium för Olof Hjorth och avhandlingen Imaging dopamine and serotonin transporters in social anxiety disorders

Lektörer: Pär Nyström och Fredrik Åhs
Ordförande: Tomas Furmark