Guidad stadsvandring med Mikael Norrby

  • Datum: –15.30
  • Plats: Campus Gotland Huvudentrén på Campus Gotland (Cramérgatan 3)
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Kontaktperson: Annika Jörnemark
  • Visning

Universitetsguiden Mikael Norrby guidar i medeltida Visby.

Universitetsguiden Mikael Norrby guidar i medeltida Visby. Lördag kl. 11.00 och 14.00. Söndag kl. 13.00. Start vid huvudentrén på Campus Gotland (Cramérgatan 3).

Turen tar ca 70 - 90 minuter.

Ingen föranmälan krävs. Guidningen hålls på engelska.

En guidad stadsvandring sker också söndag 1 september.

Mer information till nya studenter vid Campus Gotland.