Exjobbspresentation - Lovisa Svensson & Maria Weckman

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 80121
  • Föreläsare: Lovisa Svensson & Maria Weckman
  • Kontaktperson: Lovisa Svensson & Maria Weckman
  • Seminarium

Energiförsörjningsanalys för bostadsbolag

Den moderna världen är ständigt energiberoende, nu mer än aldrig, och trenden förväntas inte att vända inom de närmaste tjugo åren. Människans vardag samexisterar med och bygger till stor del på den ständigt tillgängliga energin, så utmärkande att energi anses vara ett av människans basala behov. Människan befinner sig följaktligen i en enormt utsatt situation vid energibrist. Människan har helt enkelt strävat vidare från andra levande organismers grundläggande behov av energi i form av mat, värme och kyla och istället grundat sin civilisations utveckling på energins närvarande. 

Energisäkerhet lyftes som begrepp redan under 1970-talet i och med den stora oljekrisen, vilket var första gången som människan uppmärksammade sitt eget beroende av energitillförsel. Då fokuserade begreppet endast på nationers möjlighet att få tag i olja, men sedan dess, tillsammans med energisystemens ökade komplexitet och en stigande globalisering, så har energisäkerhet kommit att omfatta fler och fler aspekter. Samtidigt har energi- och miljöfrågor lyfts högt på världsdebattens agenda, och gemene man är mer medveten än någonsin förr. Detta har resulterat i att fler aktörer har valt att reflektera och se över sin energisäkerhet, och inte längre endast på nationell nivå.

I detta arbete studeras energisäkerhet och hur den kan undersökas ur ett företagsperspektiv, närmare bestämt för ett bostadsbolag. Arbetet har genomförts i tre faser. Inledningsvis togs en metod fram för att utvärdera energisäkerhet för ett bostadsbolag. Därefter applicerades denna metod på Uppsalahem som aktör. Avslutningsvis genomfördes en analys för att ta fram åtgärdsrekommendationer baserat på de energisäkerhetsbrister som framkommit av metoden. 

Vill du veta vilka brister vi hittade? Eller är du bara allmänt intresserad av energisäkerhet? Kom gärna och lyssna på vår presentation!
 

Handledare: Tomas Nordqvist, Uppsalahem
Ämnesgranskare: Mikael Höök & Rafael Waters, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponenter: Catherine Östergren & Sara Wänéus