Forskningseminarium Socialmedicin/CHAP

  • Datum: –12.00
  • Plats: Muninhuset Odén
  • Arrangör: Socialmedicin/CHAP
  • Kontaktperson: Anna Fäldt
  • Seminarium

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag.

Kontakta Antonia Tökes, antonia.tokes@pubcare.uu.se om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan.

Om du vill bidra till forskningseminariet kontakta Anna Fäldt, anna.faldt@kbh.uu.se

Välkommen!