Halvtidsseminarium - Fredrik Vedung

  • Datum: –12.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset ing. 85 2tr, Neurokirurgens bibliotek
  • Föreläsare: Doktorand Fredrik Vedung
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Maria Brandt
  • Telefon: 018-611 49 69
  • Seminarium

Handledare Niklas Marklund