Strategiskt samtal: ”Pride och se'n då”!

  • Datum: –16.30
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Helen Nilsson
  • Temadag

Välkommen att delta vid ett strategiskt samtal om hur vi tillsammans i Kalmar län utvecklar arbetet med att skapa lika villkor för hbtq-personer.

Utgångspunkten för samtalet är regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och länets gemensamma utmaningar kring systematik, kompetensutveckling och styrning.

Läs mer och anmäl dig