Fördjupad föreläsningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –16.00
  • Plats: Oskarshamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län i samverkan med Kommunförbundet Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Temadag

Det finns flera former av hedersrelaterat våld och förtryck eller skadliga sedvänjor, dit hör bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Under denna dag kommer du som arbetar med myndighetsutövning och rättstillämpning att få ökad kunskap om teoretisk bakgrund, lagstiftning och riskbedömning i dessa frågor.

Målgrupp: personal inom socialtjänsten som möter berörda i sitt arbete. Det kan vara utredning och behandling barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen och försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier. 

Läs mer och anmäl dig