Is Fatigue Hydraulic Fracturing (FHF) a solution to geothermal energy extraction in rocks with less induced seismicity?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Geocentrum Norrland II
  • Föreläsare: Ove Stephansson. Emeritus Professor, KTH Stockholm, and Visiting Professor, GFZ Potsdam
  • Arrangör: Chin-Fu Tsang & Auli Niemi
  • Kontaktperson: Chin-Fu Tsang & Auli Niemi
  • Seminarium

Alla är välkomna till en öppen föreläsning med professor Ove Stephansson

Seminar organized by:
Chin-Fu Tsang, Uppsala University, Uppsala, cftsang@lbl.gov
Auli Niemi, Uppsala University, Uppsala; E-mail: auli.niemi@geo.uu.se
For details on logistics:
Farzad Basirat, Uppsala University. E-mail: farzad.basirat@geo.uu.se