Stöd i att införa FREDA-kortfrågor på din arbetsplats

Välkommen till en workshop där syftet är att få en introduktion till verktyget FREDA-kortfrågor samt få stöd i hur arbetet med att implementera verktyget kan drivas.

Workshopen sker den 29 maj med en uppföljning under hösten.

Målgrupp: yrkesverksamma inom socialtjänsten med mandat att stödja arbetet med att implementera FREDA-kortfrågor i sin kommun/stadsdel. Det bör finnas ett beslut om att kommunen/stadsdelen arbetar eller ska arbeta med FREDA-kortfrågor.

Deltagarna förväntas ha kunskaper om våld i nära relationer och dess mekanismer.

Läs mer och anmäl dig