Samverkan på riktigt – uppföljning i det lokala preventionsarbetet

  • Datum:
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Michael Frejd
  • Temadag

Syftet är att stärka samverkan och samordning i det lokala preventionsarbetet, öka kunskapen om uppföljning samt att inspirera till fortsatta steg framåt.

Målgrupp: inbjudan vänder sig till kommunala strateger och samordnare med ansvar för preventionsfrågor, exempelvis mot ANDT, brott, våld eller med ansvar för föräldraskapsstöd, folkhälsa och integration.

Läs mer och anmäl dig