Exjobbspresentation - Niklas Hedlund

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2004
  • Föreläsare: Niklas Hedlund
  • Kontaktperson: Niklas Hedlund
  • Seminarium

Implementering av lågfrekventa mätningar för högspända motorer och generatorer

Motorer och generatorer representerar ofta en signifikant investering för de flesta företag. För att säkerställa och maximera värdet av dessa investeringar kan en utvärdering av maskinens tillstånd göras med jämna mellanrum som kan användas som underlag till bland annat underhållsplaner.

En av de vanligaste felkällorna i en roterande maskin är statorlindningarnas isolering. För att utvärdera isoleringen har historiskt högspänningstester används baserade både på likström och växelström där olika spänningskällor har olika för- och nackdelar. En variant av växelströmstester är lågfrekventa högspänningstester som använder sig av en spänningskälla som normalt har en genereringsfrekvens mellan 0,01 – 0,1 Hz. Denna teknik har tydliga fördelar som primärt resulterar i
att mer fältpraktisk och betydligt billigare utrustning kan användas jämfört med spänningskällor som baseras på nätfrekvens (50 – 60 Hz).

Jämförande studier har därför genomförts mellan mer traditionella växelströmsmätningar och lågfrekventa mätningar för att jämföra vad som skiljer dessa tekniker åt gällande hur mätningar utförs och hur mätdata kan analyseras.

Varmt välkomna!

Handledare: Mathias Karlsson, ABB Machines
Ämnesgranskare: Jose Perez, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Jonathan Kristensson