Exjobbspresentation - Anton Gustafsson

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2004
  • Föreläsare: Anton Gustafsson
  • Kontaktperson: Anton Gustafsson
  • Seminarium

Case Study of Photovoltaics and Electric Vehicle Charging in a Low Voltage Distribution Grid

Antalet elbilar har ökat markant de senaste åren, och till år 2030 förväntas 2 500 000 laddningsbara bilar i Sverige. Samma trend kan ses för solceller, där antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat kraftigt de senaste tio åren. Men är inkopplingen av den nya utrustningen helt oproblematisk?

Detta examensarbete undersöker el-kvalitén hos en kund i Norrtälje Energis elnät. Kunden är ansluten med en solcellsanläggning och har en elbil. Frånkoppling av solcellsanläggningen, vid laddning av elbilen, har rapporterats in av kunden och Norrtälje Energi har installerat en spänningsregulator för att stävja problemet. Mitt arbete har gått ut på att undersöka el-kvalitén vid anslutningen, samt att upprätta en modell för att se om störningarna hade kunnat förutspåtts. Vidare kommer jag att presentera hur anslutningen påverkar övriga delar av elnätet, samt diskutera kring alternativa sätt att förbättra el-kvalitén.

Om ni är intresserade av att höra mer om mitt arbete så är ni välkomna till min presentation.


Handledare: Annette Wikström, Norrtälje Energi AB
Ämnesgranskare: Juan de Santiago, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Hevi Caliskan