Presentation av examensarbete E i matematik: The Hawkes process, a self-exciting Poisson shotnoise model

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64121
  • Föreläsare: Julia Landström
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Ingemar Kaj
  • Seminarium