Seminar: Identification of novel sirtuin regulators by virtual screening

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Sal B7:111a
  • Föreläsare: Maija Lahtela-Kakkonen,University of Eastern Finland, Kuopio
  • Arrangör: Inst. f. Farmaci
  • Kontaktperson: Per Larsson
  • Seminarium