Exjobbspresentation - Jonathan Kristensson

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 80101
  • Föreläsare: Jonathan Kristensson
  • Kontaktperson: Jonathan Kristensson
  • Seminarium

Lastklassificering med hjälp av Maskininlärning

I det här examensarbetet har det undersökts vilka möjligheter maskininlärning har för att utföra automatisk lastklassificering i elnätsföretaget Ellevios distributionsnät. Underlaget har varit ungefär 1600 tidsserier med timavläsning, vilka bland annat använts för utvinning av indata till inlärningsalgoritmerna. De två huvudsakliga algoritmer som tillämpats i rapporten är K-means Clustering och Hierarchical Agglomerative Clustering.

Utfallet av lastklassificeringen användes i rapportens slutskede även för att förutspå toppeffekter av laster givet en viss grupptillhörighet.

Välkomna!


Handledare: Simon Andersson, Ellevio
Ämnesgranskare: Karin Thomas och Andreas Lindholm, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Niklas Hedlund